Vi leverer bæredygtige materialer
til danske stråtage.

Vi kan tilbyde:

  • Høstning og rensning af tækkerør
  • Salg af tækkematerialer samt levering
  • Naturpleje:
  • Afpudsning af vådområder og engarealer
Seiga
  • Nedrivning af gammelt stråtag, samt bortkørsel af affald
  • Ring og få et tilbud
Lastbil

Kontakt: Eg Westergren

  • tlf. 4040 5763
  • e-mail: taekkemand@egwestergren.dk
  • CVR 19693872